trực tuyến
Chương trình số 4: Ngày 2 - Tụng kinh kính mừng Phật đản

Chủ Nhật, 19/5/2024

tức 12/4 Giáp Thìn
chôn cất người chết trên đất vườn - các bài viết về chôn cất người chết trên đất vườn, tin tức chôn cất người chết trên đất vườn

Có được chôn cất người chết trên đất vườn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có những người trước khi chết có tâm nguyện là sẽ được chôn cất trên đất nhà vì muốn được gần con cháu, gần nhà cửa,... Tuy nhiên liệu điều này có tốt cho người đã khuất?

Có được chôn cất người chết trên đất vườn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có được chôn cất người chết trên đất vườn? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Có những người trước khi chết có tâm nguyện là sẽ được chôn cất trên đất nhà vì muốn được gần con cháu, gần nhà cửa,... Tuy nhiên liệu điều này có tốt cho người đã khuất?

07/10/2021

31 Lượt xem