trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
chôn hay thiêu - các bài viết về chôn hay thiêu, tin tức chôn hay thiêu

Theo Đức Phật chết rồi nên chôn hay thiêu (hỏa táng)?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

Theo Đức Phật chết rồi nên chôn hay thiêu (hỏa táng)?

Theo Đức Phật chết rồi nên chôn hay thiêu (hỏa táng)?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

17/11/2019

263 Lượt xem