trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
chôn hay thiêu - các bài viết về chôn hay thiêu, tin tức chôn hay thiêu

Sau khi chết, nên hỏa táng hay chôn để người mất được lợi ích nhất?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

Sau khi chết, nên hỏa táng hay chôn để người mất được lợi ích nhất?

Sau khi chết, nên hỏa táng hay chôn để người mất được lợi ích nhất?

Quan niệm cho rằng "cứ chết là phải chôn; khi hỏa táng (thiêu), người thân của mình bị đau đớn, không siêu thoát được và về báo oán…

17/11/2019

696 Lượt xem