trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
chốt kiểm dịch - các bài viết về chốt kiểm dịch, tin tức chốt kiểm dịch

Chư Tăng chùa Ba Vàng trao tặng những phần quà đến chốt kiểm dịch liên ngành cầu Đá Bạc - Phương Nam

Những món quà của Sư Phụ và chư Tăng chính là nguồn tiếp sức, động viên cho lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

Chư Tăng chùa Ba Vàng trao tặng những phần quà đến chốt kiểm dịch liên ngành cầu Đá Bạc - Phương Nam

Chư Tăng chùa Ba Vàng trao tặng những phần quà đến chốt kiểm dịch liên ngành cầu Đá Bạc - Phương Nam

Những món quà của Sư Phụ và chư Tăng chính là nguồn tiếp sức, động viên cho lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19.

20/5/2021

48 Lượt xem