Chư Tăng chùa Ba Vàng truyền Bát Quan trai cho các Phật tử tại chùa Mỹ Lương – Nam Định

Ngày 25/9/Canh Tý (tức 10/11/2020) thể theo lời thỉnh mời của Ni sư Thích Đàm Xuân – Trụ trì chùa Mỹ Lương (Nam Định) cùng nhân dân Phật tử thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và được sự cắt cử trên Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng; đại diện chư Tăng đã về chùa Mỹ Lương tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai giới cho các Phật tử tu học 1 ngày 1 đêm.

Tại chùa Mỹ Lương, Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa đã tác lễ truyền Bát Quan trai giới cho nhân dân Phật tử được thọ nhận và thực hành tu tập. Đại đức giới sư cũng đã từ bi giảng giải cho các Phật tử về lợi ích và công đức của việc thọ nhận và hành trì Bát Quan Trai Giới. Bên cạnh đó, chư Tăng đã hướng dẫn các Phật tử chùa Mỹ Lương các nghi thức thiền môn trong khóa tu như: tụng kinh, ngồi thiền,thọ trai.

Chư Tăng chùa Ba Vàng đã về chùa Mỹ Lương tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai giới cho nhân dân và Phật tử tại chùa.

Chư Tăng chùa Ba Vàng đã về chùa Mỹ Lương tổ chức Khóa tu Bát Quan Trai giới cho nhân dân và Phật tử tại chùa.

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa tác lễ truyền Bát Quan Trai giới.

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa tác lễ truyền Bát Quan Trai giới.

Phật tử và nhân dân lắng nghe lời dạy từ Đại đức giới sư.

Phật tử và nhân dân lắng nghe lời dạy từ Đại đức giới sư.

Nhân dân, Phật tử trang nghiêm tham dự thời khóa tụng kinh.

Nhân dân, Phật tử trang nghiêm tham dự thời khóa tụng kinh.

Các Phật tử thực tập ngồi thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Các Phật tử thực tập ngồi thiền theo sự hướng dẫn của chư Tăng.

Khóa tu đã kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả mọi người, đặc biệt là nhân dân, Phật tử chùa Mỹ Lương. Thay lời tri ân, đối trước ngôi Tam Bảo, toàn thể nhân dân, Phật tử chùa Mỹ Lương đã đồng tâm phát nguyện sẽ học và thực hành lời Phật dạy, ngày càng tinh tấn tu học, hộ trì Tam Bảo không phụ công giáo dưỡng của quý Thầy.

Nhân dân và Phật tử chùa Mỹ Lương dâng lời tri ân và đồng tâm phát nguyện tinh tấn tu học.

Nhân dân và Phật tử chùa Mỹ Lương dâng lời tri ân và đồng tâm phát nguyện tinh tấn tu học.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top