trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Chủ tịch nước - các bài viết về Chủ tịch nước, tin tức Chủ tịch nước

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chùa Ba Vàng nhân mùa Phật đản

Bà Nguyễn Thị Doan đã có dịp ghé thăm chùa Ba Vàng tham quan và lễ Phật nhân mùa Phật đản. Nhân dịp đặc biệt này, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chùa Ba Vàng nhân mùa Phật đản

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm chùa Ba Vàng nhân mùa Phật đản

Bà Nguyễn Thị Doan đã có dịp ghé thăm chùa Ba Vàng tham quan và lễ Phật nhân mùa Phật đản. Nhân dịp đặc biệt này, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

23/5/2020

68 Lượt xem

Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan về thăm chùa Ba Vàng

Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Thị Doan về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 07/02/2017

Buổi trò chuyện thân mật giữa Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Thầy Trụ trì chùa Ba Vàng Thích Trúc Thái Minh diễn ra trong không khí gần gũi...