trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
chùa ba van - các bài viết về chùa ba van, tin tức chùa ba van

Hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ chào xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng

Trên con đường đến cổng Tam Quan nội, quý du khách, Phật tử sẽ bắt gặp những dây đèn lồng được treo phía trên tượng Di Lặc Bồ Tát.

Hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ chào xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng

Hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ chào xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng

Trên con đường đến cổng Tam Quan nội, quý du khách, Phật tử sẽ bắt gặp những dây đèn lồng được treo phía trên tượng Di Lặc Bồ Tát.

16/02/2021

552 Lượt xem