trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
chùa Ba Vàng nhận bằng khen - các bài viết về chùa Ba Vàng nhận bằng khen, tin tức chùa Ba Vàng nhận bằng khen

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Ngày 11/8/2021, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - ông Trần Công Thắng đã trao tặng Bằng khen đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Chùa Ba Vàng nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - ghi nhận những đóng góp cho công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh

Ngày 11/8/2021, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ - ông Trần Công Thắng đã trao tặng Bằng khen đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

12/8/2021

74 Lượt xem