trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - các bài viết về Chương trình tu Vu Lan báo hiếu, tin tức Chương trình tu Vu Lan báo hiếu

(Ngày 1) Tụng kinh trong "Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Ngày 1) Tụng kinh trong 'Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên'

(Ngày 1) Tụng kinh trong "Chương trình tu Vu Lan báo hiếu - Cầu siêu gia tiên"

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

08/8/2021

1028 Lượt xem