trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
chuyển nhà - các bài viết về chuyển nhà, tin tức chuyển nhà

Chuyển nhà mới có phải về nhà cũ để thắp hương không? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi ta chuyển về nhà mới, bát hương ở nhà cũ thì đã chuyển về nhà mới rồi. Vậy chúng ta có phải về nhà cũ thắp hương nữa không?

Chuyển nhà mới có phải về nhà cũ để thắp hương không? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Chuyển nhà mới có phải về nhà cũ để thắp hương không? - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khi ta chuyển về nhà mới, bát hương ở nhà cũ thì đã chuyển về nhà mới rồi. Vậy chúng ta có phải về nhà cũ thắp hương nữa không?

16/8/2019

2 Lượt xem