trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
CLB Cúc Vàng - Tập tu lục hòa - các bài viết về CLB Cúc Vàng - Tập tu lục hòa, tin tức CLB Cúc Vàng - Tập tu lục hòa

Giới thiệu CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng

Tính đến tháng 2 năm 2023, CLB đã “vươn mình” tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, giúp Phật Pháp gắn kết những người con Phật, tạo nên sức mạnh to lớn trong việc truyền tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.

Giới thiệu CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng

Giới thiệu CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng

Tính đến tháng 2 năm 2023, CLB đã “vươn mình” tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, giúp Phật Pháp gắn kết những người con Phật, tạo nên sức mạnh to lớn trong việc truyền tải Phật Pháp, rộng khắp thế gian.

17/3/2023

2702 Lượt xem