trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
CLB La Hầu La với bình bát phước - các bài viết về CLB La Hầu La với bình bát phước, tin tức CLB La Hầu La với bình bát phước

CLB La Hầu La với bình bát phước | Chùa Ba Vàng, 04/01/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi các em nhỏ trong Câu lạc bộ La Hầu La sớt bát cúng dường lên Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng nhé!

CLB La Hầu La với bình bát phước | Chùa Ba Vàng, 04/01/Nhâm Dần

CLB La Hầu La với bình bát phước | Chùa Ba Vàng, 04/01/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi các em nhỏ trong Câu lạc bộ La Hầu La sớt bát cúng dường lên Sư Phụ và đại Tăng chùa Ba Vàng nhé!

04/02/2022

115 Lượt xem