trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Năm, 07/12/2023

tức 25/10 Quý Mão
Con Gái Phạm Chí Chết - các bài viết về Con Gái Phạm Chí Chết, tin tức Con Gái Phạm Chí Chết

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Con gái của một vị Phạm Chí, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chính, thông minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng đột ngột chết đi.

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Con gái của một vị Phạm Chí, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chính, thông minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng đột ngột chết đi.

16/11/2021

54 Lượt xem