trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Con Gái Phạm Chí Chết - các bài viết về Con Gái Phạm Chí Chết, tin tức Con Gái Phạm Chí Chết

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Con gái của một vị Phạm Chí, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chính, thông minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng đột ngột chết đi.

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Bài kinh: Con Gái Phạm Chí Chết

Con gái của một vị Phạm Chí, tuổi khoảng mười bốn, mười lăm, đoan chính, thông minh rất được cha yêu mến, bỗng lâm bệnh nặng đột ngột chết đi.

16/11/2021

54 Lượt xem