Công tác chuẩn bị Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 năm 2020

Ngày 25/7/2020 sắp tới, Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng lần 1 – 2020:Con sẽ lớn khônsẽ chính thức diễn ra. Những ngày qua, dưới sự chỉ dạy của Sư Phụ cùng chư Tăng, các Phật tử đang dần hoàn thiện mọi công tác chuẩn bị cho khóa học hè sắp tới. Hãy cùng theo dõi video trên đây để xem các Phật tử đã chuẩn bị cho khóa học
như thế nào nhé!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top