trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
cúng chay - các bài viết về cúng chay, tin tức cúng chay

Thảm họa cháy rừng Amazon - Lời cảnh báo cho Trái Đất

Làm sao để chúng con có thể làm giảm hậu quả của việc cháy rừng cũng như bảo vệ môi trường ạ?Con muốn hỏi về nhân quả của việc cháy rừng amazon...

Thảm họa cháy rừng Amazon - Lời cảnh báo cho Trái Đất

Thảm họa cháy rừng Amazon - Lời cảnh báo cho Trái Đất

Làm sao để chúng con có thể làm giảm hậu quả của việc cháy rừng cũng như bảo vệ môi trường ạ?Con muốn hỏi về nhân quả của việc cháy rừng amazon...

07/05/2021

5 Lượt xem

Câu chuyện người Phật tử Đồng Nai về chùa sớt bát cúng dường chư Tăng: “Lúc ấy tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy ra, tôi vô cùng xúc động...”

Câu chuyện người Phật tử Đồng Nai về chùa sớt bát cúng dường chư Tăng: “Lúc ấy tự nhiên hai hàng nước mắt cứ chảy ra, tôi vô cùng xúc động...”

Khất thực🞄 06/06/2020

Phật tử Đồng Nai ra chùa Ba Vàng sớt bát cúng dường chư Tăng...Ngay sau khi nghe tin Sư Phụ cùng chư Tăng sẽ trì bình khất thực thọ nhận....

Sự thật chuyện 500 vị A-la-hán bỏ chạy khi gặp voi dữ và bài học sâu xa

Sự thật chuyện 500 vị A-la-hán bỏ chạy khi gặp voi dữ và bài học sâu xa

Pháp thoại theo chủ đề🞄 05/04/2020

Trong kinh có câu chuyện khi Đức Thế Tôn và 500 vị A-la-hán cùng với Đại đức A Nan đi vào thành Vương Xá để khất thực, Đề Bà Đạt Đa với ác tâm...

Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon

Phật Tử Sớt Bát Cúng Dường Chư Tăng Hồi Hướng Dập Tắt Cháy Rừng Amazon

Khất thực🞄 09/09/2019

Cháy rừng Amazon đồng nghĩa với việc lượng khí Oxi giảm mạnh, lượng CO2 tăng cao, dịch bệnh phát sinh. Đó cũng chính là lý do khiến các nước trên thế...

Nên cúng chay hay cúng mặn ở ban Đức Ông trong chùa?

Nên cúng chay hay cúng mặn ở ban Đức Ông trong chùa?

Vấn đáp Phật Pháp🞄 17/08/2019

Đức Ông Cấp Cô Độc, Ngài là một tín đồ giàu có. Ngài được xem là thí chủ lớn nhất. Vậy nếu đi chùa, đặc biệt đối với ban Đức Ông trong chùa chúng ta...

Khơi Nguồn Ân Nghĩa - Đêm Hội Tri Ân

Khơi Nguồn Ân Nghĩa - Đêm Hội Tri Ân

Hoạt động phật sự🞄 05/07/2016

Đạo lý ấy chảy suốt từ ngàn xưa cho tới tận hôm nay. Tuy nhiên như thế, nhưng không phải ai ai cũng được uống dòng nước đạo lý về ân nghĩa ngọt lành...