trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
cúng dường vong linh - các bài viết về cúng dường vong linh, tin tức cúng dường vong linh

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho vong linh gia tiên, và oan gia trái chủ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho vong linh gia tiên, và oan gia trái chủ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

29/7/2021

139 Lượt xem