trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
cúng dường vong linh - các bài viết về cúng dường vong linh, tin tức cúng dường vong linh

Cách cúng dường hồi hướng cho hương linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho hương linh gia tiên và cô hồn ngã quỷ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

Cách cúng dường hồi hướng cho hương linh

Cách cúng dường hồi hướng cho hương linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho hương linh gia tiên và cô hồn ngã quỷ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

29/7/2021

139 Lượt xem