trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
cúng gia tiên ngày tết - các bài viết về cúng gia tiên ngày tết, tin tức cúng gia tiên ngày tết

Cúng gia tiên ngày Tết sao cho đúng?

Gia đình con sắp tới có nhiều sự dự định làm ăn, xây nhà và các cháu thì thi cử. Mong Thầy hướng dẫn cho con nên cúng Tết thế nào để ông bà, gia tiên phù hộ...

Cúng gia tiên ngày Tết sao cho đúng?

Cúng gia tiên ngày Tết sao cho đúng?

Gia đình con sắp tới có nhiều sự dự định làm ăn, xây nhà và các cháu thì thi cử. Mong Thầy hướng dẫn cho con nên cúng Tết thế nào để ông bà, gia tiên phù hộ...

30/01/2022

559 Lượt xem

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Mùng 1, mùng 2, mùng 3 cúng thế nào để gia tiên có thể thụ hưởng được?

Phật Pháp ứng dụng🞄 23/01/2020

Trong những ngày Tết, hầu như gia đình nào cũng sắm sửa ba bữa cơm cúng gia tiên. Phải cúng mấy bữa và cúng thế nào để gia tiên có nhận được không?