trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
cúng mặn - các bài viết về cúng mặn, tin tức cúng mặn

Cúng mặn hương linh có ăn được không? | Vấn đáp Phật Pháp

Năm 2016, chúng con có tắm gội cho mẹ con. Chúng con cúng phả độ gia tiên cho mẹ con cùng các cụ từ 5 đời trở xuống. Nhưng thầy pháp bày cúng ngan, gà một mâm

Cúng mặn hương linh có ăn được không? | Vấn đáp Phật Pháp

Cúng mặn hương linh có ăn được không? | Vấn đáp Phật Pháp

Năm 2016, chúng con có tắm gội cho mẹ con. Chúng con cúng phả độ gia tiên cho mẹ con cùng các cụ từ 5 đời trở xuống. Nhưng thầy pháp bày cúng ngan, gà một mâm

19/6/2019

150 Lượt xem