trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
cúng tế đúng pháp - các bài viết về cúng tế đúng pháp, tin tức cúng tế đúng pháp

Cách cúng tế để người mất ăn được

Cúng tế như thế nào cho đúng Pháp? Cúng tế ra sao để chư Phật hoan hỷ, đến chứng minh. Và cúng thế nào để người mất, người ở thế giới bên kia được thụ hưởng

Cách cúng tế để người mất ăn được

Cách cúng tế để người mất ăn được

Cúng tế như thế nào cho đúng Pháp? Cúng tế ra sao để chư Phật hoan hỷ, đến chứng minh. Và cúng thế nào để người mất, người ở thế giới bên kia được thụ hưởng

17/11/2019

102 Lượt xem

Cúng tế đúng Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

Cúng tế đúng Pháp được lợi ích - kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/6/2019

Vậy để trả lời những thắc mắc này, hãy lắng nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng giải phẩm: “Cúng Tế Đúng Pháp Được Lợi Ích” trong kinh Nikaya!