trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Bảy, 09/12/2023

tức 27/10 Quý Mão
dâng đăng cúng dường - các bài viết về dâng đăng cúng dường, tin tức dâng đăng cúng dường

Con dâng đăng cúng dường Đức Phật đản sinh | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Con dâng đăng cúng dường Đức Phật đản sinh | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Con dâng đăng cúng dường Đức Phật đản sinh | Khóa tu mùa hè lần 1 - 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/6/2022

135 Lượt xem