trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
đăng kí lễ chuyển nghiệp - các bài viết về đăng kí lễ chuyển nghiệp, tin tức đăng kí lễ chuyển nghiệp