trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
đạo tràng phật tử chùa ba vàng - các bài viết về đạo tràng phật tử chùa ba vàng, tin tức đạo tràng phật tử chùa ba vàng

Giới thiệu Đạo tràng - Phật tử chùa Ba Vàng

Để cùng tìm hiểu một cách khái quát về các Đạo tràng - Phật tử tại chùa Ba Vàng, mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây.

Giới thiệu Đạo tràng - Phật tử chùa Ba Vàng

Giới thiệu Đạo tràng - Phật tử chùa Ba Vàng

Để cùng tìm hiểu một cách khái quát về các Đạo tràng - Phật tử tại chùa Ba Vàng, mời quý vị cùng đón đọc bài viết dưới đây.

10/12/2021

2039 Lượt xem