trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Chủ Nhật, 03/3/2024

tức 23/1 Giáp Thìn
Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản - các bài viết về Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản, tin tức Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

15/5/2022

62 Lượt xem