trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản - các bài viết về Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản, tin tức Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần

Đặt bát cúng dường kính mừng Phật đản | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

15/5/2022

62 Lượt xem