trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
Đất có hài cốt - các bài viết về Đất có hài cốt, tin tức Đất có hài cốt

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Nhà con mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy 3 hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và mang thi hài đi chôn ở chỗ khác...

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Nhà con mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy 3 hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và mang thi hài đi chôn ở chỗ khác...

26/6/2021

184 Lượt xem