trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Đất có hài cốt - các bài viết về Đất có hài cốt, tin tức Đất có hài cốt

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Nhà con mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy 3 hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và mang thi hài đi chôn ở chỗ khác...

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Đất có hài cốt nên làm gì để tốt cho gia đình?

Nhà con mua một mảnh đất, lúc xây nhà thì thấy 3 hài cốt nằm trên phần đất đó. Bố mẹ con có mời thầy cúng về cúng lễ và mang thi hài đi chôn ở chỗ khác...

26/6/2021

184 Lượt xem