trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão
đệ tử Phật - các bài viết về đệ tử Phật, tin tức đệ tử Phật

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

21/4/2021

145 Lượt xem