trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
đệ tử Phật - các bài viết về đệ tử Phật, tin tức đệ tử Phật

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không?

Người đã tạo nhiều tội lỗi có được làm đệ tử Phật không? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe câu trả lời

21/4/2021

145 Lượt xem