trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè - các bài viết về Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè, tin tức Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý phụ huynh cùng toàn thể các em khóa sinh đã tham gia Khóa tu mùa hè cùng đến tham dự chương trình “Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022”.

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời quý đại biểu, quý phụ huynh cùng toàn thể các em khóa sinh đã tham gia Khóa tu mùa hè cùng đến tham dự chương trình “Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022”.

20/7/2022

1237 Lượt xem