trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè - các bài viết về Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè, tin tức Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Trải qua thời gian sinh hoạt, rèn luyện tại chùa Ba Vàng, Khóa tu mùa hè lần 3 với chủ đề Thắp sáng trí tuệ đã dần đi đến hồi kết.

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Thông báo: Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Trải qua thời gian sinh hoạt, rèn luyện tại chùa Ba Vàng, Khóa tu mùa hè lần 3 với chủ đề Thắp sáng trí tuệ đã dần đi đến hồi kết.

20/7/2022

1237 Lượt xem