trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Tư, 29/3/2023

tức 8/2 Quý Mão

Đêm hoài niệm tưởng nhớ ngày Đức Thế Tôn về cõi Niết Bàn

9 ảnh

Với tinh thần tri ân và đền ân, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, ngày 15/02/Tân Sửu (nhằm ngày 27/03/2021) chùa Ba Vàng đã tổ chức chương trình nội bộ "Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn".

 Các Phật tử trong vai diễn của vở kịch `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn` Các Phật tử trong vai diễn của vở kịch `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn`
 Hoạt cảnh ông Cun - Da và vợ chuẩn bị phẩm vật cúng dường trai viên Đức Phật và Tăng đoàn Hoạt cảnh ông Cun - Da và vợ chuẩn bị phẩm vật cúng dường trai viên Đức Phật và Tăng đoàn
 Hoạt cảnh ông Cun - Da và gia đình thành cúng dường trai viên Đức Phật và chư Tăng trong vở kịch `Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật` Hoạt cảnh ông Cun - Da và gia đình thành cúng dường trai viên Đức Phật và chư Tăng trong vở kịch `Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật`
 Phật tử đóng vai Cun - Da trong vở kịch `Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật` Phật tử đóng vai Cun - Da trong vở kịch `Bữa ăn cuối cùng của Đức Phật`
 Hai MC của chương trình `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn` Hai MC của chương trình `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn`
 Bài múa `Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?` được các Phật tử thế hiện trong đêm `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn` Bài múa `Như Lai nhập Niết Bàn con nương tựa vào đâu?` được các Phật tử thế hiện trong đêm `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn`
 Những lời ca, tiếng hát được các Phật tử cất lên từ tâm tri ân thành kính dâng lên Đức Thế Tôn Những lời ca, tiếng hát được các Phật tử cất lên từ tâm tri ân thành kính dâng lên Đức Thế Tôn
 Bài múa `Công đức cúng dường Xá Lợi Phật` do các Phật tử thể hiện đã thay cho tâm thành kính của hàng vạn trái tim dâng lên Đức Thế Tôn Bài múa `Công đức cúng dường Xá Lợi Phật` do các Phật tử thể hiện đã thay cho tâm thành kính của hàng vạn trái tim dâng lên Đức Thế Tôn
 Các Phật tử trong đêm hoài niệm `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn` đã thay lời tri ân của những người con Phật dâng lên Thế Tôn Các Phật tử trong đêm hoài niệm `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn` đã thay lời tri ân của những người con Phật dâng lên Thế Tôn

Các Phật tử trong vai diễn của vở kịch `Hướng về ngày Đức Phật nhập Niết Bàn`

Chia sẻ :