trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
đi lễ chùa Ba Vàng - các bài viết về đi lễ chùa Ba Vàng, tin tức đi lễ chùa Ba Vàng

Có đi lễ chùa Ba Vàng được không?

A Di Đà Phật. Con chào Thầy. Cho con hỏi bây giờ con có thể đi lễ chùa Ba Vàng được không? Con xin cảm ơn.

Có đi lễ chùa Ba Vàng được không?

Có đi lễ chùa Ba Vàng được không?

A Di Đà Phật. Con chào Thầy. Cho con hỏi bây giờ con có thể đi lễ chùa Ba Vàng được không? Con xin cảm ơn.

28/6/2021

13 Lượt xem