Đôi dòng cảm niệm về công đức tu hành của chư Tăng Ni chùa Ba Vàng – Sư Thầy Thích Nhuận Hòa

Đôi dòng cảm niệm về công đức tu hành của chư Tăng Ni chùa Ba Vàng – Sư Thầy Thích Nhuận Hòa
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.
Các bài nên xem:

Link to map Back top top