Chư Tăng Chùa Ba Vàng Trì Bình Khất Thực Như Thời Đức Phật Còn Tại Thế

Khất thực là cách nuôi thân mạng chân chính do Đức Phật đã dạy chúng đệ tử xuất gia. Khất thực trở thành một hạnh nguyện thanh cao, một nét đẹp của người Sa môn bởi lẽ đó là truyền thống của ba đời chư Phật.

Pháp khất thực không chỉ nuôi mạng sống mà cao cả hơn nữa là vì chư Tăng đang gieo trồng ruộng phước lành cho chúng sinh; vì ít dục, vì biết đủ, vì giảm đoạn, vì viễn ly cầu thiện hành và vì đoạn trừ tâm kiêu mạn. Lợi ích mà pháp khất thực mang lại không hề nhỏ; cả người khất sĩ hay người Phật tử cúng dường cũng đều nhận được những giá trị tốt đẹp khi hành trì đúng Pháp.

Hơn 25 thế kỷ đã trôi qua, nhưng truyền thống khất thực của Tăng đoàn thời đức Phật vẫn được lưu truyền gìn giữ ở các nước Phật giáo phát triển. Dù ngày nay, chúng ta không được trực tiếp nhìn thấy Tăng đoàn thời Đức Phật đi khất thực, du hóa nhưng cũng thật hạnh phúc khi được chứng kiến hình ảnh Chư Tăng Chùa Ba Vàng trì bình khất thực như thời Đức Phật còn tại thế. Có thể thấy, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giữ trọn tinh thần của đạo Phật qua đó để mọi người được nhìn thấy và hiểu thấu ý nghĩa của việc đi khất thực.

Trên những cung đường trong khuôn viên bổn tự rợp bóng y vàng, những đôi chân trần vẫn đang thong dong, rảo bước đi khất thực. Từng bước chân chánh niệm, an lạc ấy của người khất sĩ, vô hình chung đã làm lay động những trái tim những người con Phật và đã có những giọt nước mắt tuôn rơi! Những bước chân trần giữa trời xanh ấy đã lấy đi bao giọt nước mắt của Phật tử và nhân dân. Bởi lẽ nó cao quý và thiêng liêng đến lạ!

Xem thêm: Xúc Động Hình Ảnh Chư Tăng Chùa Ba Vàng Chân Trần Đội Mưa Khất Thực

Link to map Back top top