trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 7) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Tư, 19/5/2021

tức 8/4 Tân Sửu
đồng sự nhiếp - các bài viết về đồng sự nhiếp, tin tức đồng sự nhiếp

HT.Thích Tánh Nhiếp - trụ trì chùa Đại Giác cùng phái đoàn Phật giáo Quảng Bình thăm chùa Ba Vàng

HT. Thích Tánh Nhiếp – Uỷ Viên thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN... cùng phái đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Bình quang lâm thăm chùa Ba Vàng...

HT.Thích Tánh Nhiếp - trụ trì chùa Đại Giác cùng phái đoàn Phật giáo Quảng Bình thăm chùa Ba Vàng

HT.Thích Tánh Nhiếp - trụ trì chùa Đại Giác cùng phái đoàn Phật giáo Quảng Bình thăm chùa Ba Vàng

HT. Thích Tánh Nhiếp – Uỷ Viên thường trực Hội đồng Trị sự (HĐTS) GHPGVN... cùng phái đoàn Phật giáo tỉnh Quảng Bình quang lâm thăm chùa Ba Vàng...

19/05/2021

3 Lượt xem