trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Sáu, 23/02/2024

tức 14/1 Giáp Thìn
du xuân - các bài viết về du xuân, tin tức du xuân

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Ngày 01/01/Nhâm Dần, trong không gian ngập tràn sắc xuân trên chốn già lam Ba Vàng, Sư Phụ cùng chư Tăng đã đi du xuân xung quanh khuôn viên bổn tự...

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Ngày 01/01/Nhâm Dần, trong không gian ngập tràn sắc xuân trên chốn già lam Ba Vàng, Sư Phụ cùng chư Tăng đã đi du xuân xung quanh khuôn viên bổn tự...

01/02/2022

166 Lượt xem

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1

Videos khác 🞄 01/02/2022

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...