trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
du xuân - các bài viết về du xuân, tin tức du xuân

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Ngày 01/01/Nhâm Dần, trong không gian ngập tràn sắc xuân trên chốn già lam Ba Vàng, Sư Phụ cùng chư Tăng đã đi du xuân xung quanh khuôn viên bổn tự...

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Hân hoan buổi du xuân ngày đầu năm của Sư Phụ cùng chư Tăng chùa Ba Vàng

Ngày 01/01/Nhâm Dần, trong không gian ngập tràn sắc xuân trên chốn già lam Ba Vàng, Sư Phụ cùng chư Tăng đã đi du xuân xung quanh khuôn viên bổn tự...

01/02/2022

166 Lượt xem

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1

Videos khác 🞄 01/02/2022

Sư Phụ và chư Tăng Ni du xuân mùng 1. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...