trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? - các bài viết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?, tin tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thái Tử Tất Đạt Đa nguyên là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. Thái Tử sinh ra và lớn lên trong dòng dõi tộc Sát Đế Lỵ

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Thái Tử Tất Đạt Đa nguyên là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. Thái Tử sinh ra và lớn lên trong dòng dõi tộc Sát Đế Lỵ

20/6/2019

93 Lượt xem