trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? - các bài viết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?, tin tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái Tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu khổ muôn loài. Vị Thái tử ấy không ai khác chính là Đấng Từ Phụ - Phật Thích Ca Mâu Ni...

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái Tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu khổ muôn loài. Vị Thái tử ấy không ai khác chính là Đấng Từ Phụ - Phật Thích Ca Mâu Ni...

08/5/2021

110 Lượt xem

Đức Phật được sinh ra như thế nào? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật được sinh ra như thế nào? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Phật Pháp ứng dụng🞄 08/5/2021

Đức Phật có thật hay không? Ngài xuất thân từ đâu, sinh ra như thế nào? Sự hiện sinh của Ngài có những điều kỳ lạ đặc biệt nào? Để biết được câu trả lời và hiểu rõ hơn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...