trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - các bài viết về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tin tức Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái Tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát,...

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Vì sao Đức Phật quyết định xuất gia? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái Tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát,...

08/5/2021

110 Lượt xem

Đức Phật được sinh ra như thế nào? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Đức Phật được sinh ra như thế nào? | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Phật Pháp ứng dụng🞄 08/5/2021

Đức Phật có thật hay không? Ngài xuất thân từ đâu, sinh ra như thế nào? Sự hiện sinh của Ngài có những điều kỳ lạ đặc biệt nào? Để biết được câu trả lời và hiểu rõ hơn về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...