trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Đức Phật xuất gia - các bài viết về Đức Phật xuất gia, tin tức Đức Phật xuất gia

Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - Sự từ bỏ của từ bi và trí tuệ

Một bậc Đại Giác đã viên thành đạo quả, một giáo Pháp được lan truyền cứu độ vô số chúng sanh suốt chiều dài hai mươi sáu thế kỷ.

Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - Sự từ bỏ của từ bi và trí tuệ

Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia - Sự từ bỏ của từ bi và trí tuệ

Một bậc Đại Giác đã viên thành đạo quả, một giáo Pháp được lan truyền cứu độ vô số chúng sanh suốt chiều dài hai mươi sáu thế kỷ.

23/3/2021

92 Lượt xem

3 bài học quý báu mà đệ tử Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

3 bài học quý báu mà đệ tử Phật học được từ sự kiện xuất gia của Thái Tử Tất Đạt Đa

Bài viết🞄 19/3/2021

Đức Phật ra đi ở độ tuổi xuân xanh nhưng Ngài quyết định từ bỏ tất cả để xuất gia cầu chân lý vì lý tưởng duy nhất là tìm hạnh phúc cho muôn loài...