trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Gần 2 Vạn Người Tham Dự Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Ba Vàng

Chia sẻ :

Chia sẻ :

Ngày 08/08/2019 (tức ngày 08/07/Kỷ Hợi), hòa chung trong không khí hân hoan đón mừng mùa hiếu hạnh, gần 2 vạn Phật tử và nhân dân trên khắp các tỉnh thành của cả nước đã vân tập về ngôi già lam Ba Vàng để tham dự Lễ Vu Lan Báo hiếu.

Lễ Quy Y Tam Bảo Và Thọ Giới Bát Quan Trai

Đúng 8h30 sáng, hàng vạn Phật tử đã về tới chùa để kịp tham dự lễ quy y Tam Bảo, thọ giới Bát quan trai và dự lễ Vu Lan Báo hiếu. Với số lượng đông như vậy, không gian bên trong Đại Hùng Bảo Điện không đủ sức chứa nên rất nhiều Phật tử đã hoan hỷ ngồi dưới các nhà bạt được bố trí sẵn ở sân Chính điện, các dãy hành lang La Hán cũng như một số điểm khác thuộc khuôn viên bổn tự. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Sư Ông Thích Trúc Bảo Tiến vâng theo lời Sư Phụ, thay mặt Tăng chúng đã quang lâm Pháp tòa truyền Tam quy ngũ giới và Bát quan trai giới tu hành một ngày một đêm thanh tịnh cho hàng Phật tử tại gia.

Gần 2 vạn người tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng

Gần 2 vạn người tham dự lễ Vu Lan báo hiếu tại chùa Ba Vàng

Sư Phụ Ban Pháp Thoại Về Các Cách Báo Hiếu Cha Mẹ Đúng Pháp

Trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy rằng:
“Ân cha nghĩa mẹ nặng nề
Không phương báo đáp cho vừa sức đâu!
Ví có người ân sâu dốc trả
Cõng mẹ cha tất cả hai vai
Giáp vòng hòn núi Tu-Di
Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa!”
Là người đệ tử Phật, hiếu hạnh chính là nền móng căn bản, cũng là hạt giống làm nảy nở tâm Bồ Đề trong chúng ta. Và để giúp quý Phật tử hiểu sâu hơn về công ơn cha mẹ cũng như biết cách báo hiếu cha mẹ trong kiếp này và nhiều kiếp về trước sao cho đúng Pháp, được nhiều lợi ích, an vui; Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải cho đại chúng bài Kinh “Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường” trong tạng kinh Nikaya, thuộc đại tạng kinh Việt Nam.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố Pháp nhũ cho hàng đệ tử

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi ban bố Pháp nhũ cho hàng đệ tử

Trước khi giảng, Sư Phụ đã chỉ dạy các Phật tử về cách báo hiếu cha mẹ vẫn đang còn tại thế. Bổn phận làm con phải chăm sóc, chăm nuôi cha mẹ sao cho đầy đủ, không để cho cha mẹ phải đói khổ, lo lắng về đồng tiền, miếng cơm bát gạo. Khi cha mẹ ốm đau, bệnh tật thì phải chăm sóc, phụng dưỡng, kề bên giúp đỡ cha mẹ. Khi cha mẹ “hai năm mươi” về già thì phải lo tang lễ, cúng tế cha mẹ cho đầy đủ. Nhưng tất cả sự báo hiếu đó chỉ là báo hiếu vật chất ở thế gian. Còn người đệ tử Phật chân chính, muốn làm lợi ích cho cha mẹ của mình không chỉ trong hiện kiếp mà còn muôn kiếp về sau, giúp cha mẹ được vào dòng giải thoát thì phải hướng cha mẹ biết đến Phật Pháp. Vì vậy, Sư Phụ khẳng định: “Một người Phật tử hiểu đạo, mà thật yêu thương cha mẹ thì phải biết tạo mọi phương tiện, nhân duyên để giúp cho cha mẹ tin sâu Tam Bảo, phát tâm quy y Tam Bảo. Đấy là điều phúc lành rất lớn”.
Ngoài cha mẹ hiện kiếp này, chúng ta trôi lăn trong luân hồi còn có rất nhiều cha mẹ trong các kiếp quá khứ. Nhưng cha mẹ quá vãng rồi chúng ta biết tìm cha mẹ ở đâu để báo hiếu? Nỗi trăn trở của những người con hiếu hạnh đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, phân tích rất kỹ trong bài kinh "Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường". Có thể cha mẹ quá khứ của chúng ta theo dòng nghiệp riêng nên đang bị đọa lạc vào trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ; phải chịu rất nhiều khổ cực, thiếu thốn đói rét. Vậy nên, bổn phận, nghĩa vụ của những người còn sống là phải biết làm các việc phước thiện, cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng phước báu ấy đến cho cha mẹ, thân bằng, quyến thuộc để họ được nhiều lợi ích, thoát khỏi các cảnh ngạ quỷ khổ đau.

Lễ Vu Lan - Lời Phát Nguyện Báo Hiếu Tràn Đầy Cảm Xúc

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể chúng đệ tử xuất gia, cũng như đệ tử tại gia đang tu học dưới mái nhà chung Ba Vàng, dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng cha mẹ, ông bà, tiên tổ. Người học Phật phải hiểu được rằng, ân đức của cha mẹ nặng như núi Thái, phận làm con dầu muốn báo ân, đền đáp cũng không thể nào kể xiết. Hơn thế nữa, ân đức nơi Tam Bảo, nơi Thầy tổ, Sư trưởng, nếu chỉ dùng Pháp của thế gian thì không sao đền đáp. Bởi xét cho sâu xa thì thân thể của chúng ta đều nhờ ân của Tam Bảo. Vì chẳng có thiện nghiệp, chẳng gặp được chính Pháp, gặp được Minh sư trong vô lượng kiếp trước, thì chúng ta chẳng có phước duyên thực hành Giới Pháp để được trở lại mang thân làm người. Người học Phật chúng ta không còn cách nào khác ngoài nỗ lực, tinh tấn tu hành, cầu đạo giải thoát thì mới mong đền đáp được hết ân đức bao la như trời biển ấy.

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Đại đức Thích Trúc Bảo Thành thay mặt cho toàn thể đại chúng dâng lời tác bạch sám hối, tri ân đến Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Khi hiểu được ân đức cao vời như thế, tất cả đệ tử đang có mặt trong đạo tràng đối trước Tam Bảo, trước Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đồng lòng phát nguyện: Đối với hàng đệ tử xuất gia thì phát nguyện tu hành theo chính Pháp, Phát Tâm Bồ đề, tu pháp lục hòa, thực hành thanh quy, sống đời phạm hạnh để cầu Thánh quả dưới sự dẫn dắt của chư Phật và của Sư Phụ. Với hàng cư sỹ, Phật tử tại gia xin nguyện giữ gìn năm giới, tám giới, sống lục hòa, tinh cần cầu giới Pháp của Phật, thực hành ba tâm Cung kính - Vâng lời - Biết ơn, thực hành lời Phật dạy cho đến ngày giác ngộ giải thoát.
Đáp lại lời phát nguyện, Sư Phụ hoan hỷ chứng minh cho lời sám hối, phát nguyện tu hành của hàng đệ tử. Thầy cũng không quên nhắc nhở các đệ tử phải chân thật tu hành, phát nguyện dũng mãnh thực hành lời Phật dạy. Chỉ có vậy, mới có thể cứu độ được chính mình, cứu độ cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đó cũng là thực hành được tâm hiếu hạnh như Ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát.

Phật tử thành kính dâng lời cảm tạ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Phật tử thành kính dâng lời cảm tạ lên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh

Bông Hoa Hiếu Hạnh Cần Được Tưới Tẩm Trong Mùa Vu Lan Báo Hiếu

Mỗi chúng ta, trong kiếp này cũng như nhiều đời về trước, đã từng là những đứa trẻ hư làm phiền lòng cha mẹ. Cũng không ít lần ngỗ nghịch, là đứa con bất hiếu mắng cha trách mẹ, làm cha mẹ bao lần phải rơi nước mắt. Giờ đây, nhân duyên thù thắng được học Phật Pháp, được học hạnh hiếu của Bồ Tát Mục Kiền Liên; trong kiếp này lại được noi gương hiếu hạnh của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh mà có thể thay đổi chính mình, trở thành những người con hiếu thảo. Qua bài Pháp thoại của Sư Phụ, chắc hẳn tất cả quý Phật tử cũng sẽ tưới tẩm thêm cho mình những hạt giống của tâm Hiếu, tâm tri ân và đền ân. Qua đó cũng đã rút ra được phương cách đền đáp ân đức của tiên tổ, của ông bà cha mẹ một cách thù thắng nhất. Hy vọng, gần 2 vạn Phật tử được tham gia buổi lễ ý nghĩa này sẽ nương theo đại nguyện của Sư Phụ để trở thành những người con có hiếu: “Nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra nơi đâu cũng sẽ trở thành một người con tận hiếu”.

Đức Tín

Xem thêm: Nguồn Gốc Và Ý Nghĩa Ngày Lễ Vu Lan Bồn

Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Hoạt động phật sự🞄 23/01/2021

Sáng ngày 20/01/2021, Trưởng phó các đạo tràng đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã vân tập đông đủ về chùa để có buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021...

Trưởng, phó các đạo tràng tham gia buổi tổng kết hoạt động Phật sự năm 2020

Hoạt động phật sự 🞄 23/01/2021

Sáng ngày 20/01/2021, Trưởng phó các đạo tràng đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã vân tập đông đủ về chùa để có buổi họp tổng kết công tác Phật sự năm 2020 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2021...

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Hoạt động phật sự🞄 23/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã cầu thỉnh trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho các Phật tử được phát đại nguyện Bồ Đề...

Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, Phật tử chùa Ba Vàng dũng mãnh phát tâm Bồ đề

Hoạt động phật sự 🞄 23/01/2021

Ngày 08/12/Canh Tý, nhân kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa hiện đang tu tập cấm túc tại chùa đã cầu thỉnh trên Sư Phụ - Thầy Thích Trúc Thái Minh cùng chư tôn đức Tăng chùa Ba Vàng chứng minh cho các Phật tử được phát đại nguyện Bồ Đề...

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Hoạt động phật sự🞄 19/01/2021

Tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn...

Tri ân Đức Thế Tôn - Tứ chúng Ba Vàng tinh tấn tu hành cầu giải thoát

Hoạt động phật sự 🞄 19/01/2021

Tối ngày 08/12/Kỷ Hợi, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã vì hàng hậu học tổ chức đêm Thiền mừng ngày Phật thành đạo để hàng đệ tử được thực hành giáo Pháp giải thoát và quán niệm về ân đức của Đức Thế Tôn...

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Hoạt động phật sự🞄 18/01/2021

Hàng ngàn ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành Đạo. Những ánh nến như tượng trưng cho sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật...

Rực sáng ngọn nến trong đêm mừng ngày Đức Phật thành đạo

Hoạt động phật sự 🞄 18/01/2021

Hàng ngàn ánh nến lung linh được nâng trên tay của chư Tăng và Phật tử để dâng lên cúng dường Đức Phật trong Đêm thiền mừng ngày Ngài thành Đạo. Những ánh nến như tượng trưng cho sự từ bi và trí tuệ của Đức Phật...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Hoạt động phật sự🞄 13/01/2021

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni...

3 thành tựu siêu việt Đức Phật chứng đạt được trong đêm Ngài thành đạo

Hoạt động phật sự 🞄 13/01/2021

Trải qua 7 tuần lễ, ngày đêm ngồi thiền dưới cội Bồ Đề, đến đêm thứ 49 Ngài đã lần lượt chứng đắc Tam minh: Túc mạng minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh và trở thành bậc Chính đẳng Chính giác với danh hiệu Phật Thích Ca Mâu Ni...

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Hoạt động phật sự🞄 02/01/2021

Sáng ngày 25/12/2020, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI chính thức khai mạc...

Trang nghiêm đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI

Hoạt động phật sự 🞄 02/01/2021

Sáng ngày 25/12/2020, tại Trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Ninh – chùa Trình Yên Tử, Đại giới đàn Trúc Lâm Tam Tổ lần thứ XI chính thức khai mạc...

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 30/12/2020

Vào ngày 27/12/2020 (tức 14/11/Canh Tý), PGS.TS Thịnh Văn Vinh - Phó trưởng Khoa kế toán - Trưởng bộ môn kiểm toán Học viện Tài Chính cùng các cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài Chính đã về chùa Ba Vàng tham quan, dâng hương, lễ Phật...

Đoàn Học viện Tài Chính lần đầu về thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 30/12/2020

Vào ngày 27/12/2020 (tức 14/11/Canh Tý), PGS.TS Thịnh Văn Vinh - Phó trưởng Khoa kế toán - Trưởng bộ môn kiểm toán Học viện Tài Chính cùng các cán bộ, giảng viên và học viên Học viện Tài Chính đã về chùa Ba Vàng tham quan, dâng hương, lễ Phật...

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 26/12/2020

Ngày 10/11/Canh Tý (tức 23/12/2020), Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đã có dịp về tham quan, lễ Phật tại ngôi già lam Ba Vàng...

Công ty CP Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đến thăm và tìm hiểu Phật Pháp tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 26/12/2020

Ngày 10/11/Canh Tý (tức 23/12/2020), Công ty cổ phần Đào tạo và Cung ứng nhân lực quốc tế HAVICO đã có dịp về tham quan, lễ Phật tại ngôi già lam Ba Vàng...

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

Bài viết🞄 09/12/2020

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...” - Nguyễn Xuân Ngọc, thành viên đoàn Trung tâm Nghị Lực Sống chia sẻ lần đầu tiên đến chùa Ba Vàng

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...”

Bài viết 🞄 09/12/2020

“Tôi cảm giác tâm hồn mình có một luồng sống mới...” - Nguyễn Xuân Ngọc, thành viên đoàn Trung tâm Nghị Lực Sống chia sẻ lần đầu tiên đến chùa Ba Vàng

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Hoạt động phật sự🞄 06/12/2020

Cán bộ giáo viên và phụ huynh trường Tiểu học Yên Thọ (Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Maxx Viet đã tổ chức cho các em học sinh...

Buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa của các em học sinh trường Tiểu học Yên Thọ - Quảng Ninh

Hoạt động phật sự 🞄 06/12/2020

Cán bộ giáo viên và phụ huynh trường Tiểu học Yên Thọ (Quảng Ninh) phối hợp với Trung tâm kỹ năng sống Maxx Viet đã tổ chức cho các em học sinh...

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Hoạt động phật sự🞄 04/12/2020

Ngày 27/11/2020 vừa qua, cán bộ giáo viên trường THCS Tràng An (Đông Triều) đã tổ chức cho gần 400 em học sinh về chùa Ba Vàng tham gia...

Gần 400 học sinh Trường THCS Tràng An (Đông Triều) về chùa Ba Vàng sinh hoạt ngoại khóa

Hoạt động phật sự 🞄 04/12/2020

Ngày 27/11/2020 vừa qua, cán bộ giáo viên trường THCS Tràng An (Đông Triều) đã tổ chức cho gần 400 em học sinh về chùa Ba Vàng tham gia...

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 28/11/2020

Ngày 28/11/2020 các cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng hơn 1000 học sinh trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh...

Thầy và trò trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh đã có buổi sinh hoạt ngoại khóa ý nghĩa tại chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 28/11/2020

Ngày 28/11/2020 các cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng hơn 1000 học sinh trường THPT Hồng Bàng - Hưng Yên và trường THPT Nguyễn Bình - Quảng Ninh...

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông thăm chùa Ba Vàng

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 22/11/2020

Ngày 06/10/Canh Tý (tức 20/11/2020), nhân chuyến Phật sự tại Quảng Ninh, chư Tôn đức Phật giáo Nam tông đã có chuyến thăm quan, lễ Phật tại chùa Ba Vàng.

Chư tôn đức Phật giáo Nam tông thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 22/11/2020

Ngày 06/10/Canh Tý (tức 20/11/2020), nhân chuyến Phật sự tại Quảng Ninh, chư Tôn đức Phật giáo Nam tông đã có chuyến thăm quan, lễ Phật tại chùa Ba Vàng.

Buổi sớt bát cúng dường tri ân Tăng đoàn chùa Ba Vàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Buổi sớt bát cúng dường tri ân Tăng đoàn chùa Ba Vàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hoạt động phật sự🞄 21/11/2020

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sáng ngày 20/11/2020 đông đảo Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã thành kính dâng phẩm vật sớt bát cúng dường trên Sư Phụ

Buổi sớt bát cúng dường tri ân Tăng đoàn chùa Ba Vàng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hoạt động phật sự 🞄 21/11/2020

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam sáng ngày 20/11/2020 đông đảo Phật tử đang tu tập tại chùa Ba Vàng đã thành kính dâng phẩm vật sớt bát cúng dường trên Sư Phụ

Chùa Ba Vàng chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhân ngày truyền thống

Chùa Ba Vàng chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhân ngày truyền thống

Hoạt động phật sự🞄 18/11/2020

Sáng ngày 17/11/2020, Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến...đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh...

Chùa Ba Vàng chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh nhân ngày truyền thống

Hoạt động phật sự 🞄 18/11/2020

Sáng ngày 17/11/2020, Đại đức Thích Trúc Bảo Tiến...đã đến thăm và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh...

Đại tướng Phạm Văn Trà trở lại thăm chùa Ba Vàng

Đại tướng Phạm Văn Trà trở lại thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự🞄 16/11/2020

Sáng ngày 15/11/2020, Đại tướng Phạm Văn Trà - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đã có chuyến thăm trở lại chùa Ba Vàng.Thay mặt Tăng Ni, Phật tử...

Đại tướng Phạm Văn Trà trở lại thăm chùa Ba Vàng

Hoạt động phật sự 🞄 16/11/2020

Sáng ngày 15/11/2020, Đại tướng Phạm Văn Trà - Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đã có chuyến thăm trở lại chùa Ba Vàng.Thay mặt Tăng Ni, Phật tử...

Chư Tăng chùa Ba Vàng truyền Bát Quan trai cho các Phật tử tại chùa Mỹ Lương - Nam Định

Chư Tăng chùa Ba Vàng truyền Bát Quan trai cho các Phật tử tại chùa Mỹ Lương - Nam Định

Hoạt động phật sự🞄 16/11/2020

Thể theo lời thỉnh mời của Trụ trì chùa Mỹ Lương (Nam Định) cùng nhân dân Phật tử thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và được sự cắt cử...

Chư Tăng chùa Ba Vàng truyền Bát Quan trai cho các Phật tử tại chùa Mỹ Lương - Nam Định

Hoạt động phật sự 🞄 16/11/2020

Thể theo lời thỉnh mời của Trụ trì chùa Mỹ Lương (Nam Định) cùng nhân dân Phật tử thôn Lang Xá, xã Mỹ Tiến, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định và được sự cắt cử...

Khóa tu Bát Quan Trai ý nghĩa tại chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) và chùa Đế Thích (Nghệ An)

Khóa tu Bát Quan Trai ý nghĩa tại chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) và chùa Đế Thích (Nghệ An)

Hoạt động phật sự🞄 15/11/2020

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu...

Khóa tu Bát Quan Trai ý nghĩa tại chùa Diên Phúc (Thanh Hóa) và chùa Đế Thích (Nghệ An)

Hoạt động phật sự 🞄 15/11/2020

Tu tập Bát quan trai là thực hành hạnh xuất gia trong một ngày một đêm. Do vậy, thọ trì Bát quan trai giới là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp tu...