trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
ghét cho ngọt cho bùi - các bài viết về ghét cho ngọt cho bùi, tin tức ghét cho ngọt cho bùi

Quan niệm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đúng hay sai? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thưa Thầy, con xin hỏi câu nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" có thật sự đúng không ạ? Và tại sao cùng là bị đánh, bị mắng mà trẻ em ngày xưa lại ít bị vấn đề về tâm lý hơn bây giờ ạ?

Quan niệm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đúng hay sai? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Quan niệm “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” đúng hay sai? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Thưa Thầy, con xin hỏi câu nói "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi" có thật sự đúng không ạ? Và tại sao cùng là bị đánh, bị mắng mà trẻ em ngày xưa lại ít bị vấn đề về tâm lý hơn bây giờ ạ?

18/4/2022

119 Lượt xem