trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
giảng Pháp trực tuyến - các bài viết về giảng Pháp trực tuyến, tin tức giảng Pháp trực tuyến

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 29/4/Tân Sửu (tức 9/6/2021)

Ngày 29/4 ÂL là ngày tu học định kỳ của chùa. Thời khóa Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 29/4/Tân Sửu (tức 9/6/2021)

Thông báo chương trình trực tuyến ngày 29/4/Tân Sửu (tức 9/6/2021)

Ngày 29/4 ÂL là ngày tu học định kỳ của chùa. Thời khóa Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông

09/6/2021

389 Lượt xem