trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
giáo dục - các bài viết về giáo dục, tin tức giáo dục

Pháp thoại: Giáo dục là gốc phúc của xã hội | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con người là trung tâm của xã hội. Xã hội phát triển hay không là do yếu tố con người quyết định. Để thành tựu được một con người thì giáo dục là tối quan

Pháp thoại: Giáo dục là gốc phúc của xã hội | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại: Giáo dục là gốc phúc của xã hội | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con người là trung tâm của xã hội. Xã hội phát triển hay không là do yếu tố con người quyết định. Để thành tựu được một con người thì giáo dục là tối quan

10/6/2019

75 Lượt xem