trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu
giữ giới - các bài viết về giữ giới, tin tức giữ giới

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

'Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

24/9/2020

353 Lượt xem

Kinh Lợi ích của giữ giới

Kinh Lợi ích của giữ giới

Văn kinh🞄 20/7/2020

Kinh Lợi ích của giữ giới. Một thời, Thế Tôn trú ở Pàtaligàma, dạy các cư sĩ:Này các Gia chủ, có năm sự lợi ích cho những ai giữ giới

10 lợi ích của việc giữ giới theo lời Phật dạy

10 lợi ích của việc giữ giới theo lời Phật dạy

Phật Pháp ứng dụng🞄 20/02/2020

Đức Phật từng dạy các đệ tử lấy giới làm thầy. Bởi giới chính là nền tảng căn bản cho các thiện Pháp được nảy nở và tăng trưởng. Do vậy, việc giữ giới...

Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

Giới luật - kinh Nikaya giảng giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 12/6/2019

Hạnh phúc hay khổ đau; lợi ích hay hiểm nguy, tất cả đều từ tâm, đều phụ thuộc vào việc giữ gìn hay hủy hoại giới luật.

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/5/2019

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.