trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Gò má cao sát chồng - các bài viết về Gò má cao sát chồng, tin tức Gò má cao sát chồng

"Gò má cao sát chồng" đúng hay sai?

Những người phụ nữ có gò má cao thường được cho là sát chồng và một số người cảm thấy tự ti về điều đó. Quan điểm gò má cao sát chồng theo đạo Phật có đúng?

'Gò má cao sát chồng' đúng hay sai?

"Gò má cao sát chồng" đúng hay sai?

Những người phụ nữ có gò má cao thường được cho là sát chồng và một số người cảm thấy tự ti về điều đó. Quan điểm gò má cao sát chồng theo đạo Phật có đúng?

17/11/2019

43 Lượt xem