trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Hạnh phúc xuất gia - các bài viết về Hạnh phúc xuất gia, tin tức Hạnh phúc xuất gia

“Hạnh phúc xuất gia” - Bài giảng nhân kỷ niệm Thái tử Tất - Đạt - Đa xuất gia tìm cầu chân lý

Nếu cuộc sống tại gia phải lo chuyện gia đình, công danh sự nghiệp, tài sản,... khổ biết bao nhiêu thì đời sống xuất gia lại rộng mở bấy nhiêu.

“Hạnh phúc xuất gia” - Bài giảng nhân kỷ niệm Thái tử Tất - Đạt - Đa xuất gia tìm cầu chân lý

“Hạnh phúc xuất gia” - Bài giảng nhân kỷ niệm Thái tử Tất - Đạt - Đa xuất gia tìm cầu chân lý

Nếu cuộc sống tại gia phải lo chuyện gia đình, công danh sự nghiệp, tài sản,... khổ biết bao nhiêu thì đời sống xuất gia lại rộng mở bấy nhiêu.

23/3/2021

75 Lượt xem

Pháp thoại 'Hạnh phúc xuất gia', ngày 08/02/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Pháp thoại "Hạnh phúc xuất gia", ngày 08/02/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật Pháp ứng dụng🞄 20/3/2021

Pháp thoại "Hạnh phúc xuất gia", ngày 08/02/Tân Sửu | Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video trên đây...