trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
hành trình yêu thương - các bài viết về hành trình yêu thương, tin tức hành trình yêu thương

Chùa Ba Vàng - Dấu ấn đặc biệt từ hành trình yêu thương

“Chùa Ba Vàng là để “phục vụ” chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh và đem lại những giá trị chân thật cho mọi người” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ

Chùa Ba Vàng - Dấu ấn đặc biệt từ hành trình yêu thương

Chùa Ba Vàng - Dấu ấn đặc biệt từ hành trình yêu thương

“Chùa Ba Vàng là để “phục vụ” chúng sinh, làm lợi ích cho chúng sinh và đem lại những giá trị chân thật cho mọi người” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ

07/02/2021

81 Lượt xem