trực tuyến
🔴 Lễ tụng kinh tưởng niệm Đức đệ tam Pháp Chủ GHPGVN Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

Thứ Bảy, 23/10/2021

tức 18/9 Tân Sửu
hòa thượng thích quảng đư - các bài viết về hòa thượng thích quảng đư, tin tức hòa thượng thích quảng đư

Hòa Thượng Thích Minh Thông Quang Lâm Chùa Ba Vàng

Thầy Trụ trì và Chư Tăng Chùa Ba Vàng vô cùng vinh dự được cung đón Hòa Thượng Thích Minh Thông trụ trì chùa Huê Nghiêm về thăm Chùa Ba Vàng.

Hòa Thượng Thích Minh Thông Quang Lâm Chùa Ba Vàng

Hòa Thượng Thích Minh Thông Quang Lâm Chùa Ba Vàng

Thầy Trụ trì và Chư Tăng Chùa Ba Vàng vô cùng vinh dự được cung đón Hòa Thượng Thích Minh Thông trụ trì chùa Huê Nghiêm về thăm Chùa Ba Vàng.

23/8/2016

139 Lượt xem