trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Học cách dạy con - các bài viết về Học cách dạy con, tin tức Học cách dạy con

Học cách dạy con trước khi tính chuyện lập gia đình | Vấn đáp Phật Pháp

Con có một em trai năm nay học lớp 7. Em con bị nghiện điện thoại, rất hay nói dối và lươn lẹo, gần như không có một chút ý thức tự giác nào, làm gì cũng phải giục.

Học cách dạy con trước khi tính chuyện lập gia đình | Vấn đáp Phật Pháp

Học cách dạy con trước khi tính chuyện lập gia đình | Vấn đáp Phật Pháp

Con có một em trai năm nay học lớp 7. Em con bị nghiện điện thoại, rất hay nói dối và lươn lẹo, gần như không có một chút ý thức tự giác nào, làm gì cũng phải giục.

19/6/2019

81 Lượt xem