trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
hướng dẫn nghi thức cúng lễ phóng sinh - các bài viết về hướng dẫn nghi thức cúng lễ phóng sinh, tin tức hướng dẫn nghi thức cúng lễ phóng sinh