trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Hướng dẫn quy y Tam Bảo - các bài viết về Hướng dẫn quy y Tam Bảo, tin tức Hướng dẫn quy y Tam Bảo

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Tam Bảo là hải đảo cho tất cả chúng sinh nương về. Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những giá trị giúp chúng sinh được giác ngộ...

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Hướng dẫn quy y Tam Bảo tại nhà cho người ở xa không về chùa Ba Vàng dự lễ quy y được

Tam Bảo là hải đảo cho tất cả chúng sinh nương về. Vì trong Tam Bảo có đầy đủ tất cả những giá trị giúp chúng sinh được giác ngộ...

31/3/2020

2195 Lượt xem