trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 24/02/2024

tức 15/1 Giáp Thìn
Hướng dẫn tọa thiền - các bài viết về Hướng dẫn tọa thiền, tin tức Hướng dẫn tọa thiền

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

18/6/2019

3 Lượt xem