trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Hướng dẫn tọa thiền - các bài viết về Hướng dẫn tọa thiền, tin tức Hướng dẫn tọa thiền

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Pháp thoại: Hướng dẫn tọa thiền

Thiền là phương pháp để đưa tâm chúng ta cho nó về, nó an định hay còn gọi là quản trị tâm của mình. Tức là tập để làm chủ tâm của chúng ta.

18/6/2019

3 Lượt xem