trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
hương sắc việt nam - các bài viết về hương sắc việt nam, tin tức hương sắc việt nam

Tiết mục: Hương sắc Việt Nam - Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

Khóa tu mùa hè 2019, đã có một tiết mục Hương sắc Việt Nam được dàn dựng công phu bởi các bạn khóa sinh thể hiện tình yêu quê hương Đất nước...

Tiết mục: Hương sắc Việt Nam - Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

Tiết mục: Hương sắc Việt Nam - Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

Khóa tu mùa hè 2019, đã có một tiết mục Hương sắc Việt Nam được dàn dựng công phu bởi các bạn khóa sinh thể hiện tình yêu quê hương Đất nước...

06/8/2019

16 Lượt xem