trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
khất sĩ - các bài viết về khất sĩ, tin tức khất sĩ

Khất sĩ - bậc trưởng lão | kinh Nikaya | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

Khất sĩ - bậc trưởng lão | kinh Nikaya | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Khất sĩ - bậc trưởng lão | kinh Nikaya | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nói về người khất sĩ, Đức Thế Tôn đã dạy: “Khất sĩ là người “ăn xin” nhưng không phải kẻ ăn xin nào cũng là khất sĩ”. Tại sao lại như vậy?

17/11/2019

9674 Lượt xem