trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Bảy, 02/3/2024

tức 22/1 Giáp Thìn
khẩu Phật tâm xà - các bài viết về khẩu Phật tâm xà, tin tức khẩu Phật tâm xà

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn "Khẩu Phật tâm xà"? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con kính thưa Thầy, con gặp người tuy miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp, đi Chùa và các khóa tu thường xuyên, nhưng mà sống lại không tốt, khẩu Phật tâm xà, hay nói xấu người khác

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn 'Khẩu Phật tâm xà'? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Vì sao có người đi chùa nhưng vẫn "Khẩu Phật tâm xà"? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Con kính thưa Thầy, con gặp người tuy miệng lúc nào cũng nói những lời tốt đẹp, đi Chùa và các khóa tu thường xuyên, nhưng mà sống lại không tốt, khẩu Phật tâm xà, hay nói xấu người khác

08/3/2022

190 Lượt xem